Biografie
 Mechelen
 Vlaams parlement
 Nieuws
 Actualiteit
Johan Deckmyn op plaats 2 Kamer

06.04.2014 :: Bij de komende verkiezingen op 25 mei maakt uittredend volksvertegen- woordiger Johan Deckmyn de overstap naar de lijst van de Kamer van Volksvertegenwoordi- gers. Hij zal er op de 2e plaats staan, na lijsttrekster Barbara Pas.

Vlaams Belang v...


Campagnewagen Vlaams Belang beklad

16.02.2014 :: Het Vlaams Belang organiseert sinds vorige week een opvallende campagne die oproept tot het actief opsporen en repatriëren van illegale immigranten. Deze campagne is gelijkaardig aan die van de Britse overheid hieromtrent vorig jaar .

...


Nieuwjaarsreceptie Vlaams Belang G...

28.01.2014 :: Op zondag 26 januari vond in “Het Biljarthuis” in Wondelgem de traditionele jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van Vlaams Belang Koepel Gent plaats.

Voorzitter Johan Deckmyn had het in zijn toespraak onder meer over het enorme succes van de acti...


België in verlegenheid op voo...

11.07.2013 :: Onze Vlaams-Nationale feestdag was zonovergoten. Een verfrissing was dus zeker welkom. Ook op 11 juli 2013 was het Vlaams Belang Koepel Gent in de weer om zoveel mogelijk Vlaamse Leeuw-biertjes te bezorgen aan Gentenaars die hun leeuwenvlag uithingen...
 [Anke]   Biografie


Warning: mktime() expects parameter 6 to be long, string given in /home/johdeck/public_html/functions.php on line 67

Warning: mktime() expects parameter 6 to be long, string given in /home/johdeck/public_html/functions.php on line 71

Warning: mktime() expects parameter 6 to be long, string given in /home/johdeck/public_html/functions.php on line 73
Het curriculum vitae van Johan Deckmyn

Johan doorliep het lager en secundair onderwijs in het Sint-Amandusinstituut (Gent) en studeerde in 1991 af als analist-programmeur aan de hogeschool BME te Gent. Johan Deckmyn is vennoot en commercieel directeur in een informatica-bedrijf uit het Gentse. In zijn scholierentijd was hij lid van de KSA (Katholieke Studenten Aktie), waar hij nadien ook een leidende functie bekleedde. Na in de tweede helft van de jaren tachtig actief te zijn geweest in de nationalistische studentenvereniging VSG (Vlaamse Studenten Gent) werd Johan Deckmyn actief bij de Vlaams Blok Jongeren van Gent. Hij werd er afdelingsvoorzitter en, enige tijd later, arrondissementeel voorzitter. Na de verkiezingen van 1988 werd Johan opgenomen in de werking van het Vlaams Blok Afdeling Gent, waar hij secretaris werd. Rond die periode werd hij ook fractiesecretaris van de gemeenteraadsfractie van het Vlaams Blok. Eind van de jaren tachtig werd hij hoofdredacteur van het tweemaandelijks tijdschrift "Belfort", het arrondissementele blad van het Vlaams Blok Gent-Eeklo. Een functie die hij tot januari 2002 bekleedde. In mei 1994 kwam Deckmyn als opvolger in de provincieraad Oost-Vlaanderen en, na de verkiezingen van 1995, werd hij door de gemeenteraadsfractie als OCMW-raadslid aangeduid. Johan Deckmyn werd fractieleider in de OCMW-raad. In oktober 1995 werd hij gemeenteraadslid in Gent. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 en van 2006 werd hij telkens herkozen als gemeenteraadslid en maakt nu deel uit van de 9 man/vrouw sterke Vlaams Belang-fractie. Van januari 2002 tot december 2006 was Johan Deckmyn arrondissementeel voorzitter voor het Vlaams Belang Gent-Eeklo. Begin 2007 nam hij de leiding van de Gentse afdeling in handen en richtte de ‘Koepel Gent’ op.Sinds 6 juli 2004 is Johan Deckmyn Vlaams Parlementslid. Hij zetelt in volgende commissies :

  • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
  • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
  • Commissie Digitaal Vlaanderen
  • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
  • Plaatsvervangend lid Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
Naast zijn politieke en professionele bezigheden was/is Johan actief in verenigingen als TAK, Voorpost, VVB, Davidsfonds, Vrienden van Zuid-Afrika, Vereniging van Katholieke Oost-Vlaamse Schrijvers...

Ontwerp en hosting door Webbreezer Solutions